Mentorointi

Mentoroinnin tarkoituksena on jatko-opiskelijan tukeminen ja auttaminen jatko-opiskeluissaan.

Tavoitteena on, että jatko-opiskelija voi sitoa tutkimusaiheensa TKI-hankkeeseen, johon saadaan ulkopuolinen rahoitus ja aihe palvelee näin työelämäyhteistyötä. Hankkeessa tehdään myös YAMK- ja AMK-tasoisia opinnäytetöitä, joita jatko-opiskelija hyödyntää väitöstutkimuksessaan.

Haluatko liittyä mentoriksi?
Liity Tohtorikiihdyttämän sähköpostilistalle (valitse rooli Mentori) tai kysy lisää mentorointitoiminnasta: sari.asteljoki@turkuamk.fi


Kiihdyttämön mentoreita

Liisa-Maria Lilja-Viherlampi

Tutkinnot:

 • Kasvatustieteen tohtori, Turun yliopisto
 • Musiikin maisteri, musiikkikasvatus, Sibelius-Akatemia
 • Musiikkiterapeutti, Sibelius-Akatemia
 • Luokanopettaja, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos

Tutkimusaiheet ja osaamisalueet:

 • Kulttuurihyvinvointi
 • Sairaala- ja hoivamusiikkityö
 • Soveltava taide
 • Musiikkiterapia
 • Terapeuttinen musiikkikasvatus
 • Luovuusosaaminen, kehittäjäosaaminen
 • Ammatillinen elämäkertaprosessi
 • Moniammatillinen yhteistyö taide- ja sote-alojen kesken
 • Työhyvinvointiosaaminen

Jouko Lehtonen

Tutkinnot:

 • Tekniikan tohtori, Aalto-yliopisto 2011
 • Tekniikan lisensiaatti, Tampereen teknillinen korkeakoulu 2001
 • Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu 1978

Tutkimusaiheet ja osaamisalueet:

 • Pohjarakentaminen, erityisesti teräspaalut
 • Rakentamistalous, erityisesti tilaajaosaaminen
 • Innovaatiopedagogiikka; aktiivisen oppimisen menetelmät, mm. tutkimuspajat ja projektipajat
 • Yhteensä yli 140 tieteellistä ja ammatillista artikkelia sekä patenttijulkaisua
 • Järjestötehtäviä kotimaassa ja kansainvälisesti, mm. International Society for Micropiles -järjestön puheenjohtaja 2006…2009
 • Opinnäytetyön ohjauksia Aalto-yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Turun ammattikorkeakoulussa (AMK ja YAMK)

Cimmo Nurmi

Tutkinnot:

 • Dosentti: tietojenkäsittelytiede (laskennallinen älykkyys, optimointi, algoritmit),
  Turun yliopisto
 • Filosofian tohtori: sovellettu matematiikka, Turun yliopisto

Tutkimusaiheet ja osaamisalueet:

 • Tietojenkäsittely
 • Laskennallinen älykkyys
 • Tekoäly, data-analytiikka
 • Muutosjohtaminen
 • Projektijohtaminen
 • Yrittäjänä kehittyminen

Vesa Taatila

Tutkinnot:

 • Dosentti, kasvatustiede (innovaatiopedagogiikka), Turun yliopisto
 • Väitöskirjan ohjaaja, yhteiskuntatieteellinen tdk, Ljubljanan yliopisto
 • Filosofian tohtori, kognitiotiede, Jyväskylän yliopisto
 • Filosofian maisteri, fysiikka + aineenopettaja, Jyväskylän yliopisto

Tutkimusaiheet ja osaamisalueet:

 • Kehittämispohjainen oppiminen
 • Innovaatioprosessit
 • Organisaatioiden kehittäminen
 • Johtaminen
 • Yrittäjyyden oppiminen ja kehittäminen
 • Sosiaaliset verkostot yrittäjyyden ja innovaatioiden tukena
 • Tieteenfilosofia