Siirry sisältöön

Seminaarit ja työpajat

Tulevat tapahtumat

Tieteellinen kirjoittaminen 2023

Teams

Opintojakso (5 op) on ensisijaisesti tarkoitettu väitöskirjaansa tekeville Tohtorikiihdyttämön jäsenille. Osallistua voivat myös kaikkien ammattikorkeakoulujen henkilökunta sekä......

Laadulliset tutkimusmenetelmät 2023

Teams

Kouluttaja Minna Salakarin vetämällä opintojaksolla (5 op) perehdytään laadullisiin tutkimusmenetelmiin asiantuntijaluentojen sekä erilaisten harjoitustehtävien avulla. Luennot ja......

Menneet tapahtumat

Basic Statistic 2023

Kouluttaja Hannele Kuusiston vetämä opintojakso (5 op) on tarkoitettu tilastollisesta analyysistä kiinnostuneille henkilöille. Osallistuja saa perustiedot tilastollisen aineistoanalyysin......

Info Turun yliopiston jatko-opinnoista – case kasvatustieteet

EDU 3002 / Teams

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti tohtoritutkintoa suunnitteleville Turun AMK:n ja Samkin henkilökunnalle, mutta myös väitöskirjaansa tekeville ja Tohtorikiihdyttämön mentoreille sekä......

Syksyn 2022 seminaarisarja

Teams

Seminaarisarja on tarkoitettu Turun ammattikorkeakoulun henkilökunnalle (erityisesti opinnäytetyön ohjaajille), väitöskirjaansa tekeville tai jatkotutkintoa suunnitteleville sekä......

Tutkimusetiikan koulutukset syksy 2022

Teams

Opintojakso (3 op) on osa Tohtorikiihdyttämön opintoja, jotka voidaan hyväksilukea tohtoriopintoihin. Kolme ensimmäistä kertaa soveltuu myös koko AMK:n henkilöstölle ja......

Tohtorikiihdyttämön kevään 2022 seminaari

Delta C1035 / Teams

Seminaari on tarkoitettu väitöskirjaansa tekeville tai jatkotutkintoa suunnitteleville, tohtorikiihdyttämön mentoreille, YAMK-opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille Turun AMK:ssa ja......

Advanced Statistics kevät 2022

Teams

Opintojaksolla (5 op) keskitytään useamman muuttujan yhteisvaikutuksen tutkimiseen monimuuttujamenetelmien avulla. Osallistuja saa käsityksen sekä kategoriselle että numeeriselle muuttujalle......

Academic Writing 2022

Lem B314 / Teams

Tervetuloa koulutukseen!Opintojakso (5 op) on ensisijaisesti tarkoitettu Tohtorikiihdyttämöön kuuluville henkilökunnan jäsenille, mutta mukaan voi tulla myös Turun AMK:n ja Samkin muita......

Laadulliset tutkimusmenetelmät 2022

Teams

Opintojaksolla (5 op) perehdytään laadullisiin tutkimusmenetelmiin asiantuntijaluentojen sekä erilaisten harjoitustehtävien avulla. Luennot ja harjoitukset muodostavat kokonaisuuden, joka tarjoaa......

Tohtorikiihdyttämön syksyn 2021 seminaari

Lambda C1027 / Teams

Seminaari on tarkoitettu väitöskirjaansa tekeville tai jatkotutkintoa suunnitteleville, tohtorikiihdyttämön mentoreille ja kaikille asiasta kiinnostuneille Turun AMK:ssa ja Samkissa.Seminaarin......

Tutkimusetiikka - syksy 2021

LEM B166

Tervetuloa Tutkimusetiikan -opintojaksolle!Koulutuksen sisältö:28.9. klo 12.30-15.30 Aloitusseminaari (Kaisa Sorsa) Mistä tutkimusetiikassa on kysymys? Oman tutkimuksen lyhyt esittely ja muiden......