Siirry sisältöön

Seminaarit ja työpajat

Tulevat tapahtumat

Menneet tapahtumat

Advanced Statistics

YH00CD48-3002 Advanced StatisticsLehtori Hannele Kuusiston vetämä opintojakso (5 op) on tarkoitettu tilastollisesta analyysistä kiinnostuneille henkilöille. Se keskittyy useamman muuttujan......

Tutkimusetiikan koulutukset syksy 2023

Teams

Opintojakso (3 op) on osa Tohtorikiihdyttämön opintoja, jotka voidaan hyväksilukea tohtoriopintoihin. Osallistujan tulee ottaa itse selvää omasta tiedekunnastaan, voiko opinnot sisällyttää......

Tohtorikiihdyttämön syksyn 2023 seminaari

EDU 4037 / Teams

Tilaisuus on tarkoitettu väitöskirjaa tekeville ja tohtoritutkintoa suunnitteleville Turun AMK:n ja SAMKin henkilökunnalle sekä Tohtorikiihdyttämön mentoreille, YAMK-opiskelijoille ja kaikille......

Basic Statistic 2023

Kouluttaja Hannele Kuusiston vetämä opintojakso (5 op) on tarkoitettu tilastollisesta analyysistä kiinnostuneille henkilöille. Osallistuja saa perustiedot tilastollisen aineistoanalyysin......

Tieteellinen kirjoittaminen 2023

Teams

Opintojakso (5 op) on ensisijaisesti tarkoitettu väitöskirjaansa tekeville Tohtorikiihdyttämön jäsenille. Osallistua voivat myös kaikkien ammattikorkeakoulujen henkilökunta sekä......

Laadulliset tutkimusmenetelmät 2023

Teams

Kouluttaja Minna Salakarin vetämällä opintojaksolla (5 op) perehdytään laadullisiin tutkimusmenetelmiin asiantuntijaluentojen sekä erilaisten harjoitustehtävien avulla. Luennot ja......

Info Turun yliopiston jatko-opinnoista – case kasvatustieteet

EDU 3002 / Teams

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti tohtoritutkintoa suunnitteleville Turun AMK:n ja Samkin henkilökunnalle, mutta myös väitöskirjaansa tekeville ja Tohtorikiihdyttämön mentoreille sekä......

Syksyn 2022 seminaarisarja

Teams

Seminaarisarja on tarkoitettu Turun ammattikorkeakoulun henkilökunnalle (erityisesti opinnäytetyön ohjaajille), väitöskirjaansa tekeville tai jatkotutkintoa suunnitteleville sekä......

Tutkimusetiikan koulutukset syksy 2022

Teams

Opintojakso (3 op) on osa Tohtorikiihdyttämön opintoja, jotka voidaan hyväksilukea tohtoriopintoihin. Kolme ensimmäistä kertaa soveltuu myös koko AMK:n henkilöstölle ja......

Tohtorikiihdyttämön kevään 2022 seminaari

Delta C1035 / Teams

Seminaari on tarkoitettu väitöskirjaansa tekeville tai jatkotutkintoa suunnitteleville, tohtorikiihdyttämön mentoreille, YAMK-opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille Turun AMK:ssa ja......