Advanced Statistics kevät 2022

Teams 2.2.2022 8:30

Advanced Statistics

Opintojaksolla(5 op) keskitytään useamman muuttujan yhteisvaikutuksen tutkimiseen monimuuttujamenetelmien avulla. Osallistuja saa käsityksen sekä kategoriselle että numeeriselle muuttujalle soveltuvista monimuuttuja-analyyseistä ja niihin liittyvistä reunaehdoista. Osallistuja toteuttaa oman tutkimusaiheensa kannalta mielekkään monimuuttuja-analyysin ja siihen liittyvän tulosten raportoinnin.  Osallistujalla on oltava perustuntemus tilastollisista testeistä.

Kouluttajana toimii Hannele Kuusisto.

Ilmoittaudu koulutukseen!

Lue lisää koulutuksesta!

Tervetuloa koulutukseen!