Siirry sisältöön

Advanced Statistics kevät 2022

Teams

Opintojaksolla (5 op) keskitytään useamman muuttujan yhteisvaikutuksen tutkimiseen monimuuttujamenetelmien avulla. Osallistuja saa käsityksen sekä kategoriselle että numeeriselle muuttujalle soveltuvista monimuuttuja-analyyseistä ja niihin liittyvistä reunaehdoista. Osallistuja toteuttaa oman tutkimusaiheensa kannalta mielekkään monimuuttuja-analyysin ja siihen liittyvän tulosten raportoinnin.  Osallistujalla on oltava perustuntemus tilastollisista testeistä.

Kouluttajana toimii Hannele Kuusisto.

Ilmoittaudu koulutukseen!

Lue lisää koulutuksesta!

Tervetuloa koulutukseen!