Siirry sisältöön

Advanced Statistics

YH00CD48-3002 Advanced Statistics

Lehtori Hannele Kuusiston vetämä opintojakso (5 op) on tarkoitettu tilastollisesta analyysistä kiinnostuneille henkilöille. Se keskittyy useamman muuttujan yhteisvaikutuksen tutkimiseen monimuuttujamenetelmien avulla.

Osallistuja saa käsityksen sekä kategoriselle että numeeriselle muuttujalle soveltuvista monimuuttuja analyyseistä ja niihin liittyvistä reunaehdoista. Osallistujalla on oltava perustuntemus kahden muuttujan välisen yhteyden tutkimiseen liittyvistä menetelmistä (mm. ristiintaulukoinnit ja korrelaatiot) sekä tilastollisista testeistä.

Opintojakson aikana osallistuja toteuttaa oman tutkimusaiheensa kannalta mielekkään monimuuttuja
analyysin ja siihen liittyvän tulosten raportoinnin. Työpajat toteutetaan etänä omaa tietokonetta ja siihen asennettuja sovelluksia käyttäen ( Teams, IBM SPSS Statistics Oppimisalustana Itslearning.

Osallistujan on itse selvitettävä opinnollistamisasia tiedekunnastaan.

Aikataulu:

24.1. klo 14.30-16    Aloitustapaaminen

7.2. klo 12.30-16      Työpaja 1

28.2. klo 12.30-16   Työpaja 2

20.3. klo 12.30-16   Työpaja 3

3.4. klo 12.30-16     Työpaja 4

24.4. klo 12.30-16   Työpaja 5

15.5. klo 12.30-16    Työpaja 6

 

Turun AMK:n ja SAMKin henkilökunnalle sekä Turun AMK:n YAMK-opiskelijoille maksuton, muiden AMK:ien henkilökunnalle maksullinen.

Henkilökunnan ilmoittautumiset E-lomakkeella.

Huom!  Turun AMK:n YAMK-opiskelijat ilmoittautuvat vain Pepissä.

 

Lue lisätietoja koulutusesitteestä!