Siirry sisältöön

Basic Statistics | Kevät/Spring 2020

Dialogi B4080, ICT-City, Joukahaisenkatu 3

Kurssi (5 op) on tarkoitettu tilastollisen analyysin teosta kiinnostuneille henkilöille. Osallistuja saa perustiedot tilastollisesta aineistoanalyysistä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Analyysimenetelmistä käydään läpi kuvailevat menetelmät, kahden muuttujan väliset yhteydet ja yleisimmin käytetyt parametriset ja ei-parametriset testit, sekä teoreettisella että toteutuksen tasolla.

Kurssin aikana osallistuja toteuttaa suunnitelman mukaisen aineistoanalyysin ja siihen liittyvän tulosten raportoinnin. Seminaareihin omat tietokoneet mukaan. Oppimisalustana Optima.

Koulutus järjestetään Polytechnic University of Valencian sopimuksen mukaisesti ja osa siitä voidaan hyväksilukea tohtoriopintoihin.
Huom! Osallistujan tulee ottaa selvää omasta tiedekunnastaan, voiko opinnot sisällyttää tohtorintutkintoon.

Henkilökuntaan kuuluvan ei tarvitse maksaa Avoimen AMK:n maksua.
Opettajana toimii FM Hannele Kuusisto.

Lue lisää kevään ohjelmasta.