Basic Statistics | Syksy/Autumn 2019

ICT-City, C5079 16.9.2019 13:00

BASIC STATISTICS (5 op), syksy 2019

Kurssi on tarkoitettu tilastollisen analyysin teosta kiinnostuneille henkilöille. Osallistuja saa perustiedot tilastollisesta aineistoanalyysistä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Analyysimenetelmistä käydään läpi kuvailevat menetelmät, kahden muuttujan väliset yhteydet ja yleisimmin käytetyt parametriset ja ei-parametriset testit, sekä teoreettisella että toteutuksen tasolla.

Kurssin aikana osallistuja toteuttaa suunnitelman mukaisen aineistoanalyysin ja siihen liittyvän tulosten raportoinnin. Seminaareihin omat tietokoneet mukaan. Oppimisalustana Optima.

Koulutus järjestetään Polytechnic University of Valencian sopimuksen mukaisesti ja osa siitä voidaan hyväksilukea tohtoriopintoihin. Henkilökuntaan kuuluvan ei tarvitse maksaa Avoimen AMK:n maksua.

Lue lisää syksyn ohjelmasta