Siirry sisältöön

Laadulliset tutkimusmenetelmät 2023

Teams

Kouluttaja Minna Salakarin vetämällä opintojaksolla (5 op) perehdytään laadullisiin tutkimusmenetelmiin asiantuntijaluentojen sekä erilaisten harjoitustehtävien avulla. Luennot ja harjoitukset muodostavat kokonaisuuden, joka tarjoaa perustiedot ja -taidot laadullisista menetelmistä, niiden sovellusalueista sekä käytännöistä ja konkreettisista tutkimuksen toteuttamisen työkaluista.

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu väitöskirjaansa tekeville Tohtorikiihdyttämön jäsenille. Osallistua voivat myös kaikkien ammattikorkeakoulujen henkilökunta sekä YAMK-opiskelijat.

Koulutus järjestetään Polytechnic University of Valencian sopimuksen mukaisesti ja osa siitä voidaan hyväksilukea tohtoriopintoihin. Osallistujan on itse selvitettävä opinnollistamisasia tiedekunnastaan.

Koulutuksen aikataulu

13.1. Johdatus laadulliseen tutkimukseen

  • Mitä on laadullinen tutkimus?
  • Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat

27.1. Laadullisen tutkimuksen tutkimusaineistot ja aineistonhankinta

  • Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä
  • Tapaustutkimukset
  • Asiantuntijaraati- tai työpajamenetelmät

10.2Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysimenetelmät

17.2Laadullisen tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus

3.3Laadullisen tutkimuksen julkaisu

Opintojakso on Turun AMK:n ja SAMKin henkilökunnalle sekä Turun YAMK-opiskelijoille maksuton, muiden AMK:den henkilökunnalle sekä opiskelijoille maksullinen. Koulutukseen valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä 30 ensimmäistä.

Opintojakso sisältyy avoimen AMK:n tarjontaan nimellä: MS00BX36-3005 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 – 5 op.
Henkilökunnan ilmoittautumislinkki: https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/738/lomakkeet.html

HuomTurun ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijat ilmoittautuvat vain Pepissä.

Tervetuloa!

Lue lisää koulutuksesta!