Siirry sisältöön

Laadulliset tutkimusmenetelmät, kevät 2021

LEM B314 / Teams

Opintojaksolla (5op) perehdytään laadullisiin tutkimusmenetelmiin asiantuntijaluentojen sekä erilaisten harjoitustehtävien avulla. Luennot ja harjoitukset muodostavat kokonaisuuden, joka tarjoaa perustiedot ja -taidot laadullisista menetelmistä, niiden sovellusalueista sekä käytännöistä ja konkreettisista tutkimuksen toteuttamisen työkaluista.

Kouluttajana toimii Minna Salakari

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan!

28.1. Johdatus laadulliseen tutkimukseen
• Mitä on laadullinen tutkimus?
• Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat

5.2. Laadullisen tutkimuksen tutkimusaineistot ja aineistonhankinta
• Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä
• Tapaustutkimuset
• Asiantuntijaraati- tai työpajamenetelmät

5.3. Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysimenetelmät
19.3. Laadullisen tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus
16.4. Laadullisen tutkimuksen julkaisu