Tutkimusetiikka | Kevät/Spring 2019

A314/A317, Lemminkäisenkadun kampus 30.1.2019 12:30

TUTKIMUSETIIKKA (3 op), kevät 2019

Tavoitteena opiskelija

  • perehtyy tutkimuksen ja tieteenteon eettisiin kysymyksiin
  • perehtyy tutkimusta ja tieteentekoa koskeviin lainsäädännöllisiin kysymyksiin
  • osaa perustella ja arvioida kriittisesti oman tutkimuksensa eettisyyttä

Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu Tohtorikiihdyttämöönkuuluville henkilökunnan jäsenille, mutta mukaan voi tulla myös Turun ja Satakunnan AMK:ien muita henkilökunnan jäseniä. Kurssi sisältyy myös avoimen AMK:n tarjontaan.

Kurssi on tarkoitettu väitöskirjaansa tekeville, mutta siihen voivat osallistua myös YAMK:nopiskelijoita ja TKI-henkilökuntaa. Koulutus järjestetään PolytechnicUniversityof Valencian sopimuksen mukaisesti ja se voidaan hyväksilukeatohtoriopintoihin. Henkilökuntaan kuuluvan ei tarvitse maksaa Avoimen AMK:n maksua.

Lue lisää ohjelmasta

Programme in English