Tutkimusetikka, syksy 2020

Lemminkäisenkadun kampus 28.9.2020 12:30

Tutkimusetiikka, 3 op (syksy 2020)

Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu Tohtorikiihdyttämöön kuuluville henkilökunnan jäsenille, mutta mukaan voi tulla myös Turun ja Satakunnan AMK:ien muita henkilökunnan jäseniä. Kurssi sisältyy myös avoimen AMK:n tarjontaan.

Kurssi on tarkoitettu väitöskirjaansa tekeville, mutta siihen voivat osallistua myös YAMK:n opiskelijoita ja TKI-henkilökuntaa. Koulutus järjestetään Polytechnic University of Valencian sopimuksen mukaisesti ja se voidaan hyväksilukea tohtoriopintoihin.

  • Osallistujan tulee ottaa selvää omasta tiedekunnastaan, voiko opinnot sisällyttää tohtorintutkintoon.

Henkilökuntaan kuuluvan ei tarvitse maksaa Avoimen AMK:n maksua. Seminaareihin omat tietokoneet mukaan. Oppimisalustana Optima.

Ilmoittautuminen: sari.asteljoki@turkuamk.fi

 

Sisältö:

Opiskelija
– perehtyy tutkimuksen ja tieteenteon eettisiin kysymyksiin
– perehtyy tutkimusta ja tieteentekoa koskeviin lainsäädännöllisiin kysymyksiin
– osaa perustella ja arvioida kriittisesti oman tutkimuksensa eettisyyttä

 

28.9 klo 12.30-15.30

Aloitusseminaari (Sini Eloranta, Kaisa Sorsa), tila LEM B146

Mistä tutkimusetiikassa on kysymys?
Oman tutkimuksen lyhyt esittely ja muiden tutkimuksiin tutustuminen.​​
Oman tutkimuksen eettiset kysymykset: kirjallisen tehtävän aloitus ja orientointi välitehtäviin
Oman tutkimuksen tutkimuseettisenlainsäädännön tarkastelua.
Hyvä tieteellinen käytäntö esim. TENK,ETENE –kansainvälinen näkökulma

6.10 klo 12.30-15.30 (Jaani Kuusela), tila LEM B 155

Tutkimuseettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä 
Oman tutkimuksen tutkimusetiikkaa

21.10 klo 12.30-15.30 (Susanne Uusitalo), tila LEM B 155

Tutkimusetiikka ei-ihmistieteisiin liittyvässä tutkimuksessa
Tutkimusetiikka tutkijan ammattietiikkana
Miten tutkimuseettisiin kysymyksiin voi vastata?
Tutkimusetiikka Suomessa
Hyvä tieteellinen käytäntö

9.11 klo 12.30-15.30 Loppuseminaari I (Sini Eloranta, Kaisa Sorsa), tila LEM B 146
16.11 klo 12.30-15.30 Loppuseminaari II (Sini Eloranta, Kaisa Sorsa), tila LEM B 146

Opintojakson esite

Tervetuloa!